วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

คลังคำภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1และ 2

ผมได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษา สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่
http://www.upload.ps/211007/d4d7840b81.pdf

ไม่มีความคิดเห็น: